Referenser

Hem Referenser

Detta är en lista på utvalda referensarbeten som Trellegräv utfört.

 • Rivning Cementa Limhamn Etapp 1 och 2
  Tid:  2013—2016
  Beställare: NCC Boende
  Beskrivning: Rivning av cementfabrik upp till 60 m höga byggnader
 • Rivning Scan Kävlinge
  Tid: 2014—2016
  Beställare: Midroc
  Beskrivning: Rivning av slakterifabrik
 • Rivning Marksanering Ljungmans Limhamn
  Tid:  2014—2015
  Beställare: Wihlborgs Fastigheter
  Beskrivning: Rivning och marksanering på f.d Ljungmans Verkstäder
 • Spontning för ledning Vombsjön
  Tid: 2013
  Beställare: BCA
  Beskrivning: Spontning för intagsledning ute i sjön
 • Spontning för utjämningsmagasin Djupadal
  Tid:  2015—2016
  Beställare: Skanska
  Beskrivning: Spontning samt dragstag för schaktgrop
 • Spontning för nybyggnad fastighet Limhamn
  Tid:  2015—2016
  Beställare: Antonssons Mark
  Beskrivning: Spontning samt dragstag för schaktgrop
 • Marksanering Trelleborg
  Tid:  2016
  Beställare: Trelleborgshem
  Beskrivning: Marksanering samt återställning