En del av ett förnyat och förbättrat Malmö

Hem Blogg En del av ett förnyat och förbättrat Malmö
3 april, 2018

Att västra hamnen är i förändring har inte undgått någon Malmöbo, från att under de senaste decennierna varit ett ganska kargt hamn- och industriområde är det här, en ny grön stadsdel skall byggs upp och länkas samman med Malmös centrala delar.

Projektet har löpt under flera år och är Malmö stads största satsning på verksamhet- och bostadsfastigheter i centrala Malmö.

Projekt för en bättre trafiksituation

Under hösten 2017 och början av 2018 har Trellegräv AB varit en viktig del satsning.

Projektledare Rickard Thor berättar om projektet:

-Projekt Neptungatan beställdes av NCC som är huvudentreprenör för projektet.  Neptungatan är en viktig del i att förbättra och underlätta förbindelsen mellan centrala Malmö och västra delarna av staden. Vårt uppdrag innefattade rivning av en befintlig bro samt spontning för kommande och bredare broar.

-På sikt innebär det att person- och kollektivtrafiken kommer flyta smidigare och säkrare i området.

”-Vi är med och lägger grunden”

Utöver broprojektet har Trellegräv AB också fått i uppdrag att  tätsponta för en ny liten kaj i Citadellkvarteret. Kajen kommer bli ett trevligt inslag i det nya området där Skanska redan påbörjat arbetet med ett sjuvåningshus med plats åt både kontorslokaler och en förskola. Malmö stads vision är att området ska bli ett nytt kajstråk där bostadsfastigheter och kommersiella lokaler samsas om utrymmet på ett naturligt sätt.

-Spontningen innebär att vi lägger grunden för den nya kajplatsen. Trots att det är många år kvar tills vi ser ett färdigt resultat är det alltid roligt att få vara en del av utvecklingen. Att få möjlighet att påverka en ny och förbättrad stadsmiljö känns extra spännande.

Tre korta fakta om Västra hamnen och Citadellkvarteret:

  1. Stadsdelen Västra Hamnen har utsetts som nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad.
  2. Citadellshamnen är ett historiskt vattenrum och en del av kanalsystemet runt Malmös äldre stadskärna.
  3. Detaljplanen medger totalt 33 100 kvm kontor och ca 21 500 kvm. Bostäder planeras enbart i Citadellområdet.
Dela detta: