Spont för framtida kaj & brobyggnad på Neptunigatan

Hem Referenser Spont för framtida kaj & brobyggnad på Neptunigatan

Tid: 2017-2018

Beställare: NCC

Projektbeskrivning:

Spont för framtida kaj och brobyggnad. Arbetet är en del i att underlätta förbindelser till Västra Hamnen samt förberedelser till nya Citadellsstråket.


Projektbilder:

Tramaine Brock Authentic Jersey